Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro realitní roadshow společnosti AllCzech Promotion s.r.o., IČ: 08208107, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314803.
(dále jen „Pořadatel“).

Nabízíme „Realitní roadshow“, kterou si na našem webu můžete objednat. Obsahem Realitní roadshow jsou přednášky z oblasti realit (dále jen „Přednáška“). Témata jednotlivých Přednášek jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách https://www.realitni-roadshow.cz/.

Jak probíhá objednávka

Nejdříve vyplníte objednávkový formulář na https://app.adol.cz/roadshow.

Odeslání formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí objednávky Vám potvrdíme na e-mail, který jste do formuláře vyplnili. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena smlouva.

Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných osobních údajů nebo množství objednávaných Přednášek, můžeme Vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnosti údajů nebo objednávku nepřijmout. O tom bychom Vás ale informovali e-mailem.

Ceny a platby

Spolu s potvrzením objednávky Vás vyzveme k platbě registračního poplatku/vstupenky (cena registrace). Dovolujeme si Vás upozornit, že uváděná cena je bez DPH.

V ceně je zahrnut vstup pro 1 osobu a případné podklady k Přednášce. Objednávku lze provést i pro více osob.

Po připsání platby na účet Vám pošleme fakturu a potvrzení o registraci na Přednášku na e-mail v objednávce.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Vám nebude potvrzení o registraci doručeno z důvodů spočívajících na Vaší straně. Například chybně vyplněná emailová adresa, spamový filtr a podobně.


Storno podmínky

Pokud chcete účast na Přednášce zrušit, proveďte tak prosím výhradně na e-mailu info@allczechpromotion.cz s uvedením čísla účtu pro případné vrácení registračního poplatku nebo jeho části:
    • do 45 dnů před konáním Přednášky Vám vrátíme 100 % ceny registrace,
    • do 30 dnů před konáním Přednášky Vám vrátíme 50 % ceny registrace,
    • od 7. kalendářního dne včetně před konáním Přednášky je storno poplatek ve výši 100 % ceny registrace.
Pokud se Přednášky nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, účastnický poplatek nevracíme. Jestliže bude Přednáška zrušena ze strany Pořadatele, bude Vám vrácena cena registrace v plné výši.

A pokud jste spotřebitel, máte k tomu i možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů viz dále.

Změna termínu nebo místa

Termín nebo místo konání Přednášky můžeme změnit. V takovém případě Vám hned napíšeme na e-mail, který jste uvedli v objednávkovém formuláři, a dáme Vám na výběr, zda chcete vrátit plnou cenu Přednášky, kterou jste zaplatili, nebo si vyberete jiný termín a místo Přednášky.

Pokud budete chtít vrátit plnou cenu Přednášky, vrátíme ji na účet, který nám sdělíte nebo ze kterého nám peníze přišly, a to do 10 dnů od té doby, co se na tom domluvíme.

Reklamace

Pokud byste chtěli uplatnit reklamaci, dejte nám vědět na info@allczechpromotion.cz.

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se s Vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Přednášku jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

Odstoupení od smlouvy

Pokud Přednášku kupujete jako spotřebitelé, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Stačí nám dát o odstoupení vědět na e-mail info@allczechpromotion.cz. Může se ale stát, že Přednáška proběhne ještě v této 14denní lhůtě pro odstoupení, a v takovém případě nám dáváte souhlas s tím, že pokud je termín konání Přednášky před skončením lhůty, nemáte na odstoupení od smlouvy právo. 
 
Podnikatelům možnost odstoupení od smlouvy nedáváme, můžete ale využít výše uvedených storno podmínek. 

Autorská práva

Jsou-li v rámci ceny za Přednášku poskytovány též materiály, musíme Vás upozornit, že jsou našimi autorskými díly a loga ochrannými známkami. Pro Vaši osobní nebo interní potřebu jsme Vám je poskytli s radostí, nemůžete je ale kopírovat, sdílet ani jinak předávat třetím osobám. Děkujeme, že to neděláte.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz). Řešení se zahájí jen na Váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Dovolujeme si Vás upozornit, že jste povinni dodržovat veškerá pravidla a nařízení, jež Pořadatel akce stanoví. Pokud má místo konání realitní roadshow návštěvní či jiný provozní řád, zavazujete se, že jej budete dodržovat.

Informace o nakládání a ochraně Vašich osobních údajů jsou uveřejněny na webových stránkách https://www.realitni-roadshow.cz/.