Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro realitní ples společnosti AllCzech Promotion s.r.o., IČ: 08208107, se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314803.
(dále jen „Pořadatel“).

Nabízíme vstupenky na Realitní ples, které si můžete objednat na našem webu (dále jen „Vstupenka“ nebo „Vstupenky“).

Jak probíhá objednávka

Nejdříve vyplníte objednávkový formulář na https://app.adol.cz/realitni-ples.

Odeslání formuláře je návrhem na uzavření smlouvy, přijetí objednávky Vám potvrdíme na e-mail, který jste do formuláře vyplnili. Tímto naším potvrzením je mezi námi uzavřena smlouva. K uzavření smlouvy nedojde, pakliže vstupenky již nejsou k dispozici (jsou vyprodány).

Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných osobních údajů nebo množství objednávaných Vstupenek, můžeme Vás před potvrzením objednávky ještě kontaktovat a ověřit si správnosti údajů nebo objednávku nepřijmout. O tom bychom Vás ale informovali e-mailem.

Ceny a platby

Spolu s potvrzením objednávky Vstupenek Vás vyzveme k platbě dle zvoleného množství a typu objednaných Vstupenek .
 
Po provedeném výběru Vstupenek se kupujícímu zobrazí celková kupní cena a to včetně DPH, kterou je kupující povinen uhradit. Po provedení platby převodem nebo prostřednictvím platební brány bude bez zbytečného odkladu prodávajícím kupujícímu zasláno potvrzení o nákupu a vstupenka v elektronickém formátu na e-mail kupujícího.

V ceně Vstupenky je zahrnut vstup na ples pro stanovený počet osob včetně místa nebo stolu dle specifikace zvolené v objednávkovém formuláři.

Kupující je povinen Vstupenku předložit při vstupu na realitní ples, a to buď v listinné podobě, kterou získá vytištěním zaslané elektronické vstupenky, nebo tuto vstupenku může předložit v elektronické podobě.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že Vám nebude Vstupenka doručena z důvodů spočívajících na Vaší straně. Například chybně vyplněná emailová adresa, spamový filtr a podobně.

Za platnost a pravost vstupenky zakoupené mimo objednávkový formulář Pořadatel neodpovídá.

Storno podmínky

Pokud chcete účast na realitním plese zrušit, proveďte tak prosím výhradně na e-mailu info@allczechpromotion.cz s uvedením čísla účtu pro případné vrácení ceny nebo její části dle množství zakoupených Vstupenek:
    • do 45 dnů před konáním realitního plesu Vám vrátíme 100 % ceny Vstupenky,
    • do 30 dnů před konáním realitního plesu Vám vrátíme 50 % ceny Vstupenky,
    • od 7. kalendářního dne včetně před konáním realitního plesu je storno poplatek ve výši 100 % ceny Vstupenky.
Pokud se realitního plesu nezúčastníte, přestože jste zakoupili Vstupenku, cenu Vstupenky nevracíme. Jestliže bude realitní ples zrušen ze strany Pořadatele, bude Vám cena zakoupených Vstupenek vrácena v plné výši.

 

Změna termínu nebo místa

Termín nebo místo konání realitního plesu můžeme změnit. V takovém případě Vám hned napíšeme na e-mail, který jste uvedli v objednávkovém formuláři, a dáme Vám na výběr, zda chcete vrátit plnou cenu zakoupených Vstupenek nebo se zúčastníte realitního plesu v nově zvoleném místě nebo termínu.

Pokud budete chtít vrátit plnou cenu zakoupených Vstupenek, vrátíme ji na účet, který nám sdělíte nebo ze kterého nám peníze přišly, a to do 10 dnů od té doby, co se na tom domluvíme.

Reklamace

Pokud byste chtěli uplatnit reklamaci, dejte nám bez zbytečného odkladu vědět na e-mailovou adresu info@allczechpromotion.cz.

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud se s Vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatnou vadu.

Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat zakoupenou službu jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času (účast na plese, k němuž vstupenka opravňuje) a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem, poskytováno v určeném termínu nebo době.
 
Podnikatelům možnost odstoupení od smlouvy nedáváme, můžete ale využít výše uvedených storno podmínek. 


Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele

V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz). Řešení se zahájí jen na Váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Dovolujeme si Vás upozornit, že jste povinni dodržovat veškerá pravidla a nařízení, jež Pořadatel akce stanoví. Pokud má místo konání realitního plesu návštěvní či jiný provozní řád, zavazujete se, že jej budete dodržovat.

Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.realitni-ples.cz .